Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 0.72895
Pivot: 0.72514
Hỗ trợ: 0.71737

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dần, biểu thị động lượng tăng giá. Tuy nhiên, giá hiện đang ở mức kháng cự, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giảm từ mức trục phù hợp với dự báo Fibonacci 127.2% và Fibonacci mở rộng 127.2% hướng tới Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50%. Xu hướng giảm giá ngắn hạn của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi chỉ báo ngẫu nhiên, nơi đường% K nơi phát hiện ra sự phân kỳ giảm giá.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể đẩy cao hơn lên mức Kháng cự 1 phù hợp với dự báo Fibonacci 161.8% và Fibonacci mở rộng 161.8%.