TIN TỨC
Loading...

Phân Tích Kỹ Thuật

January 19, 2022

USDJPY, H4 | Xu hướng gấu bao trùm

Thêm 1 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 115.197Pivot: 114.946Hỗ trợ: 114.293 Trường hợp ưu tiên:Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu h...
January 19, 2022

USDCHF, H4 I Tiềm năng giảm giá

Thêm 1 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.92008Pivot: 0.91795Hỗ trợ: 0.91316 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá di chuyển bên dưới đám mây ich...
January 13, 2022

BTCUSD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 2 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cực: 45514.76Pivot: 43995.2Hỗ trợ: 40641.22 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đư...
January 13, 2022

EURUSD, H4 I Đang tiến tới trục Pivot, Có khả năng giảm giá!

Thêm 2 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính: Kháng cự: 1.15137Pivot: 1.14603Hỗ trợ: 1.13846 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá tiếp cận mức kháng cự của chỉ...
January 13, 2022

AUDCAD, H4 | Động lượng giảm giá

Thêm 2 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.91349Pivot: 0.91066Hỗ trợ: 0.90379 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm. Chúng tôi thấy tiềm n...
January 13, 2022

USDJPY, H4 | Tăng bật

Thêm 2 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính: Kháng cự: 114.806Pivot: 114.439Hỗ trợ: 114.312 Trường hợp ưu tiên: Giá đang ở mức xoay vòng. Chúng tôi thấy tiề...
January 04, 2022

BTCUSD, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 3 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính: Kháng cự: 51870.13Pivot:45589.14Hỗ trợ: 43962.81 Trường hợp ưu tiên: Giá đã thoát ra khỏi ngưỡng kháng cự của ...
January 04, 2022

EURAUD, H4 | Giảm giá

Thêm 3 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự:1.57477Pivot: 1.57094Hỗ trợ: 1.56246 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu ...
January 04, 2022

NZDUSD, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 3 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 0.68223Pivot: 0.67888Hỗ trợ: 0.67692 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu h...