Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:

Kháng cự: 0.91788
Pivot: 0.91564
Hỗ trợ: 0.91041

Trường hợp ưu tiên:

Trên khung thời gian H4, giá đã thoát ra khỏi ngưỡng hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần, cho thấy đà giảm tiềm năng. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giảm từ mức trục quay với mức thoái lui Fibonacci 23.6% và dự báo Fibonacci 61.8% về phía Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 127.2% và dự báo Fibonacci 100%. Xu hướng giảm giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi việc giữ giá bên dưới đám mây Ichimoku và RSI đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể đẩy cao hơn lên mức Kháng cự 1 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2% và dự báo Fibonacci 100%.