Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 115.143
Pivot: 114.638
Hỗ trợ: 114.638

Trường hợp ưu tiên:
Giá đang trên đà tăng và tuân theo sự hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi ở mức 114.638 phù hợp với 100% phần mở rộng Fibonacci hướng tới mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 115.143 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2%. Ichimoku đang dự báo về động thái tăng giá.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ trục của chúng tôi tại 114.638 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 61.8% về phía hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 114.388.