Type:
Bullish Breakout

Các mức chính:
Kháng cự: 114.196
Pivot: 113.673
Hỗ trợ: 113.02

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà giảm. Chúng tôi thấy tiềm năng giảm giá từ Pivot của chúng tôi ở mức 113.673 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23.6% về phía hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 113.02, đây là mức dao động đồ họa thấp và gần với khu vực hợp lưu Fibonacci của chúng tôi.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể leo lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 114,196 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 61.8%.