Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Máy Tính Forex

Hợp lý hóa quy trình giao dịch của bạn bằng cách sử dụng máy tính forex hữu ích của chúng tôi. Tiết kiệm cho bạn một số thời gian cần thiết để tập trung vào các quyết định giao dịch của bạn thay phải tính toán dài.

Máy tính giao dịch

Tính mức ký quỹ yêu cầu, giá pip, long swap và short swap cho một lệnh cụ thể.
Khối lượng Lot:
Swap Long
0.00
Swap Short
0.00

Swap Type
-
3-Days Swap
-

Hoán đổi giá trị bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản
Swap Long
0.00
Swap Short
0.00
Các tính toán khác
Ký Qũy Bắt Buộc
0.00
Gía trị Pip
0.00
Lợi nhuận
0.00

Chuyển Đổi Tiền Tệ

Chuyển đổi một loại tiền này sang một loại tiền khác bằng tỷ giá hối đoái thị trường.
đến

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH Với Tickmill

Nó thật đơn Giản Và tham gia dễ dàng!

Tên đầy đủ
 
Quốc Gia
 
Loại khách hàng
 
Địa Chỉ Email
 
ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Hoàn tất đăng ký, Đăng nhập vào Khu Vực Khách Hàng của bạn và tải lên các tài liệu cần thiết.

Tạo Tài Khoản
Loại tài khoản
Tiền tệ
 
Đòn bẩy
 
TẠO MỘT TÀI KHOẢN

TẠO MỘT TÀI KHOẢN

Khi hồ sơ của bạn được duyệt, tạo một tài khoản giao dịch Live.

Nạp tiền 1
Chọn tài khoản
Nạp tiền 2
Chọn cách nạp tiền
 
TIẾN HÀNH NẠP TIỀN

TIẾN HÀNH NẠP TIỀN

Chọn phương thức thanh toán, nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn và bắt đầu giao dịch.