Type:
Bullish breakout

Các mức chính:
Kháng cự: 1.36895
Pivot: 1.35032
Hỗ trợ:1.34088

Trường hợp ưu tiên:

Giá gần đây đã thoát ra khỏi kênh giảm dần và gần mức trục 1.35083, là mức thoái lui Fibonacci 50% và dự báo Fibonacci 78.6%. Giá có thể đi đến mức kháng cự đầu tiên là 1.3689, là mức dự báo Fibonacci 127.2% và mức thoái lui Fibonacci 78.6%.

Kịch bản thay thế:

Giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên là 1.34092, là mức thoái lui Fibonacci 23.6%