TIN TỨC
Loading...

#usd

January 04, 2022

USDCAD, H4 I Có khả năng giảm

Thêm 3 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính: Kháng cự: 1.28328Pivot: 1.27628Hỗ trợ: 1.26388 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá di chuyển bên dưới đám mây i...
December 30, 2021

GBPUSD, H4 | Tiềm năng cho xu hướng tăng

Thêm 4 tuần trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish breakout Các mức chính:Kháng cự: 1.36895Pivot: 1.35032Hỗ trợ:1.34088 Trường hợp ưu tiên: Giá gần đây đã thoát ra khỏi kênh giảm dần v...
December 23, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho sự đảo chiều

Thêm 1 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 114.514Pivot: 114.253Hỗ trợ: 113.681 Trường hợp ưu tiên: Giá đang hợp nhất trong một kênh song song....
December 23, 2021

USDCAD, H4 | Áp lực tăng giá

Thêm 1 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.29386 Pivot: 1.28377Hỗ trợ: 1.27664 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá bật ra khỏi sự hỗ trợ của đám m...
December 21, 2021

USDCAD, H4 | Khả năng đảo chiều giảm giá

Thêm 1 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.29831Pivot: 1.29494Hỗ trợ: 1.28445c Trường hợp ưu tiên: Với việc giá tiếp cận mức kháng cự của chỉ...
December 17, 2021

USDCAD H4 I Khả năng tăng giá

Thêm 1 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.28382Pivot: 1.27319Hỗ trợ: 1.26796 Các mức chính: Với việc giá tiếp cận mức hỗ trợ ngang đồ họa phù ...
December 08, 2021

USDCAD, H4 I Tiềm năng cho một tăng giá đảo chiều

Thêm 1 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.27314Pivot: 1.26335Hỗ trợ: 1.25936 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá tiếp cận mức hỗ trợ của chỉ báo ...
December 06, 2021

USDCAD, H4 | Động lực tăng giá

Thêm 1 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.28537Pivot: 1.27956Hỗ trợ: 1.27445 Trường hợp ưu tiên: Giá đang củng cố theo mô hình nêm tăng. Chúng...
November 19, 2021

GBPUSD, H4 | Bullish Bounce

Thêm 2 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.35082Pivot: 1.34651Hỗ trợ: 1.34496 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và củng cố trong một kê...